Slider

Phòng họp VIP Sankofa

Size: 9m x 5m / 45 m²

Capacity: - Theatre: 20
- Classroom: 20
- U-shaped: 15
- Party: 20

Tin liên quan